Homepage Entercare Homepage Entercare
 
 
Entercare
Gynaecology

Overzicht indicaties per pessarium

Er is weinig aan wetenschappelijke publicaties te vinden als het gaat om het stellen van de juiste indicaties voor het model pessarium, het toepassen van pessariatherapie en het effect van de behandeling van een uterovaginale prolabs. Dankzij ervaringen uit de praktijk kan de volgende richtlijn aangehouden worden.
 
De eerste keuze bij een uteriene prolaps is het ringpessarium. Bij patiënten met een intact perineum kan het Gellhorn pessarium uitkomst bieden. Mocht dit niet het beoogde resultaat opleveren, dan is het Kubus of Donut pessarium wellicht het alternatief indien er sprake is van een totale prolaps of als er sprake is van onvoldoende perineum. Bij symptomen van cystocele en rectocele kan een Gehrung pessarium ter ondersteuning worden ingebracht. Bij een prolaps van de vaginatop, na een uterusextirpatie zou u kunnen kiezen voor een Kubus- of Donut pessarium. In geval van stressincontinentie met of zonder prolaps tenslotte, kan het beste voor een zogenaamd hefboompessarium zoals de Hodge gekozen worden.
 
Als leidraad kunt u verder onstaande indicatieschema hanteren:

Overzicht indicaties