Homepage Entercare Homepage Entercare
 
 
Entercare
Gynaecology

Gebruiksaanwijzing Entercare pessarium

Deze instructies zijn van toepassing op alle typen siliconen Entercare pessaria welke gebruikt worden tegen uterovaginale verzakkingen en/of stressincontinentie.
Gebruiksvoorschriften

Inbrengen en verwijderen van pessaria mag alleen uitgevoerd worden door daarvoor bevoegd en bekwaam personeel. Vervanging of herplaatsing door de patiënt zelf dient conform de voorschriften van de behandelend arts te worden uitgevoerd. Verwijdering en controle van het pessarium moet door bevoegd en bekwaam personeel, volgens de geldende voorschriften, uitgevoerd worden. Dit om innesteling van het pessarium in vaginale weefsels en fistelvorming te voorkomen. Nadat het pessarium is verwijderd, dient de vagina onderzocht te worden op infecties, ulceratis, bloedingen etc. Geadviseerd wordt om de patiënt, voor het inbrengen of verwisselen, te onderzoeken met gebruikmaking van een speculum. Entercare pessaria worden schoon en niet-steriel aangeleverd en zijn patiënt gebonden producten. Ze mogen alleen bij dezelfde patiënt opnieuw worden ingebracht. Het opnieuw gebruiken van het pessarium bij andere patiënten kan tot kruisinfecties leiden.
 
Inbrengen van het pessarium
 
Gebruik de gebruikelijke medische technieken om de juiste maat van het pessarium te bepalen. Teneinde de buigzaamheid van het pessarium te vergroten, kan het in heet water worden ondergedompeld, waardoor het materiaal tijdelijk zachter en soepeler wordt. Draag tijdens de gehele procedure steriele handschoenen. Haak uw middelvinger door de ring en druk met uw andere vingers de buitenranden naar elkaar toe totdat de binnenranden elkaar raken. Om het pessarium gemakkelijker in te kunnen brengen, kan gebruikgemaakt worden van een glijmiddel op waterbasis. Breng substantie aan op de voorrand van het pessarium. Houd het pessarium in verticale positie en breng het richting de bekkenbodem in. Positioneer het pessarium en zorg daarbij dat het pessarium op de benige rand achter de symfyse komt te liggen. Controleer of het pessarium goed ligt. Door de ring heen moet de cervix gevoeld kunnen worden en het pessarium dient overdwars in de vagina te liggen met de voorste rand in de symfyse en de achterrand in de fornix posterior.
 
Reinigen en desinfecteren van het pessarium
 
Handmatig:
Voordat het pessarium voor het eerst gebruikt wordt dient deze gewassen worden met een licht alkalisch wasmiddel of een verdunde zeepoplossing. Desinfecteer vervolgens het pessarium in 2000 ppm natriumhypochloriet of in 70% alcohol. Indien een van beide desinfecteermiddelen gebruikt worden, dan dienen de aanwijzingen van de fabrikant strikt worden opgevolgd.
 
Machinaal:
Reinig en desinfecteer het pessarium in de wasmachine op 90 graden voor 5 minuten. Het veelvuldig reinigen en desinfecteren van het pessarium kan het materiaal en dus het functioneren van het pessarium, negatief beïnvloeden. Om deze reden moet het pessarium, alvorens deze opnieuw te gebruiken, op het functioneren gecontroleerd te worden.
 
Sterilisatie

Verpakt in laminaat autoclaveren op 134 graden Celsius voor 3,5 tot 4 minuten.